Chính sách đổi trả và bảo hành

 

 1. Lý do chấp nhận đổi, trả: Khách Hàng chỉ được quyền đổi, trả Sản Phẩm trong trường hợp Hàng Hóa bị lỗi kỹ thuật, lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển Hàng Hóa.
 2. Điều kiện đổi, trả:
 3. Sản phẩm không nằm trong danh mục hạn chế đổi trả của Spiderum (được đăng tải trên Spiderum hoặc đăng tải trên bài giới thiệu Sản Phẩm).
 4. Sản phẩm còn nguyên vẹn, đầy đủ nhãn mác, nguyên đai kiện, niêm phong theo quy cách ban đầu (trừ trường hợp sản phẩm bị lỗi hoặc bị hư hại trong quá trình vận chuyển).
 5. Sản phẩm còn đầy đủ phụ kiện (hướng dẫn sử dụng, phiếu bảo hành...) và tặng phẩm đi kèm (nếu có).
 6. Sản phẩm không bị dơ bẩn, không qua giặt là, không có mùi lạ, không có dấu hiệu đã qua sử dụng, hoặc không có dữ liệu (trường hợp sản phẩm có thiết bị lưu trữ).
 7. Khách Hàng còn giữ xác nhận về việc đã mua hàng tại Spiderum (số đơn hàng, hóa đơn mua hàng, Biên Bản Bàn Giao,…).
 • Thời hạn để khách hàng yêu cầu đổi, trả Sản Phẩm: trừ khi được quy định khác đi trong bài giới thiệu Sản Phẩm, Khách Hàng được quyền yêu cầu đổi trả Sản Phẩm trong vòng 7 ngày kể từ ngày nhận hàng. Để làm rõ, thời điểm yêu cầu đổi trả sẽ được căn cứ theo phương thức đổi trả như sau:
 • Nếu Khách Hàng gửi theo đường bưu điện hay chuyển phát: thời điểm tính theo dấu biên nhận của bưu điện hay đơn vị chuyển phát.
 • Nếu Khách Hàng tự mang/gửi hàng trực tiếp cho Spiderum : thời điểm tính khi nhân viên của Spiderum tiếp nhận Sản Phẩm đổi trả từ Khách Hàng.

Phương thức đổi, trả hàng:

 • Khi mong muốn đổi, trả hàng, Khách Hàng gửi đề nghị đổi, trả Sản Phẩm qua địa chỉ email của Spiderum là contact@spiderum.com, kèm theo các hình ảnh về Sản Phẩm bị lỗi để Spiderum kiểm tra.
 • Trong trường hợp Sản Phẩm thuộc trường hợp được đổi, trả và thỏa mãn điều kiện đổi trả, Spiderum sẽ thông báo cho Khách Hàng
 • Sản Phẩm đổi trả có thể được Khách Hàng chuyển cho Spiderum bằng việc gửi theo đường bưu điện hoặc chuyển phát hoặc giao trực tiếp cho nhân viên của Spiderum.

Chi phí đổi trả:

Đối với các Sản Phẩm đổi, trả lại do lỗi của Spiderum, Khách Hàng sẽ được miễn phí đổi trả và được giao hàng miễn phí Sản Phẩm đổi.

Đối với các các trường hợp không phải lỗi của Spiderum (hoặc nhà cung cấp, nhà sản xuất cung cấp Sản Phẩm cho Spiderum hoặc của đơn vị vận chuyển), Khách Hàng phải chịu các chi phí liên quan đến việc đổi, trả.

Hoàn tiền: trong trường hợp Khách Hàng trả lại Sản Phẩm mà do lỗi của Spiderum và Khách Hàng đã thanh toán cho Spiderum thì Spiderum sẽ thực hiện hoàn tiền cho Khách Hàng. Thời gian thực hiện hoàn tiền là trong vòng 7 Ngày Làm Việc kể từ ngày Spiderum xác nhận Khách Hàng nhận được Sản Phẩm được trả lại từ Khách Hàng.

Bảo hành: Việc bảo hành Sản Phẩm sẽ tùy thuộc vào từng Sản Phẩm (được Spiderum thông báo cho Khách Hàng) và theo chính sách bảo hành của nhà sản xuất.

Giới hạn trách nhiệm.

 1. Trong mọi trường hợp, Spiderum sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại/mất mát/tổn thất mà Khách Hàng phải chịu (bao gồm cả thiệt hại/mất mát/tổn thất về tinh thần) trừ khi là do lỗi cố ý của Spiderum .
 2. Trách nhiệm của Spiderum đối với Khách Hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị Sản Phẩm mà Khách Hàng mua trên Spiderum.

Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

 1. Các vấn đề liên quan đến Đơn Đặt Hàng sẽ được Công ty sẽ tiếp nhận phản hồi, khiếu nại qua email contact@spiderum.com hoặc sđt 0363668888
 2. Spiderum sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.