CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN SẢN PHẨM

CHÍNH SÁCH GIAO NHẬN SẢN PHẨM

1. Phương thức giao hàng: giao hàng thông qua đối tác giao nhận của Spiderum hoặc Spiderum thực hiện giao hàng trực tiếp cho Khách Hàng.

2. Thời gian giao hàng dự kiến: Spiderum luôn cố gắng giao hàng trong thời gian nhanh nhất có thể, thời gian giao hàng dự kiến là trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày chấp thuận Đơn Đặt Hàng (tính theo lần chấp thuận Đơn Đặt Hàng gần nhất nếu Đơn Đặt Hàng có thay đổi). Trong đó ngày làm việc được hiểu là các ngày trong tuần, không bao gồm thứ 7, chủ nhật và không bao gồm các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật Việt Nam (“Ngày Làm Việc”).

3. Phạm vi giao hàng: Trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam và thuộc các địa điểm mà Spiderum hoặc đối tác giao nhận của Spiderum có thể vận chuyển đến. Đối với một số địa điểm nhận hàng tại các nơi mà đối tác giao hàng của Spiderum không thể vận chuyển đến, Spiderum sẽ thông báo cho Khách Hàng và Khách Hàng có quyền hủy Đơn Đặt Hàng trong trường hợp này bằng cách thông báo cho Spiderum.

4. Giao hàng không đạt như dự kiến: Trong trường hợp Sản Phẩm không được giao theo thời gian dự kiến thì Spiderum sẽ thông báo trước cho Khách Hàng trong thời gian hợp lý và kịp thời (khoảng 1 ngày làm việc), cùng với đó là thời gian dự kiến Sản Phẩm sẽ được giao mới (nếu có). Trong trường hợp này, Khách Hàng cũng có quyền hủy Đơn Đặt Hàng đã đặt từ Spiderum bằng thông báo gửi Spiderum.

5. Nhận hàng:

a. Khách Hàng có thể tự mình nhận hoặc ủy quyền cho bất kỳ người nào khác để nhận Sản Phẩm (sau đây gọi chung là “Người Nhận Hàng”).

b. Khi Sản Phẩm được giao cho Người Nhận Hàng, Người Nhận Hàng có quyền kiểm tra Sản Phẩm trước ký xác nhận và giấy tờ giao nhận Sản Phẩm (“Biên Bản Giao Hàng”). Mọi rủi ro đối với Sản Phẩm được giao sẽ được chuyển giao cho Khách Hàng khi Người Nhận Hàng ký Biên Bản Giao Hàng. Biên Bản Giao Hàng là cơ sở để giải quyết các vấn đề liên quan đến Sản Phẩm và Khách Hàng nên lưu Biên Bản Bàn Giao này. Để làm rõ, sau khi ký Biên Bản Giao Hàng, việc bảo hành Sản Phẩm (nếu có) sẽ vẫn được áp dụng theo quy định tại chính sách bảo hành Sản Phẩm.