Người Trong Muôn Nghề: Ngành IT có gì?

SKU:9786047780341
-12% 149,000₫ 169,000₫
Tác giả: Nhóm tác giả Spiderum
Review:

Cuốn sách đầu tiên hướng nghiệp về ngành IT

Sản phẩm liên quan

-12%
 Sách Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh tế có gì?  Sách Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh tế có gì?
-13%
 Sách DevUP  Sách DevUP

Sách DevUP

129,000₫ 149,000₫

-20%
 Sách Mùi Mẹ  Sách Mùi Mẹ

Sách Mùi Mẹ

74,000₫ 93,000₫

-10%
 Du học ký: Vạn dặm có chi?  Du học ký: Vạn dặm có chi?

Du học ký: Vạn dặm có chi?

152,000₫ 169,000₫

-12%
 Người trong muôn nghề  Người trong muôn nghề

Người trong muôn nghề

149,000₫ 169,000₫

 Người Trong Muôn Nghề: Ngành IT có gì?
 Người Trong Muôn Nghề: Ngành IT có gì?
 Người Trong Muôn Nghề: Ngành IT có gì?
 Người Trong Muôn Nghề: Ngành IT có gì?
 Người Trong Muôn Nghề: Ngành IT có gì?
 Người Trong Muôn Nghề: Ngành IT có gì?
 Người Trong Muôn Nghề: Ngành IT có gì?