CHÍNH SÁCH BẢO VỆ THÔNG TIN CÁ NHÂN


1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân: 


Spiderum sẽ thu thập, lưu trữ thông tin mà Khách Hàng cung cấp cho Spiderum thông qua việc tạo tài khoản và/hoặc mua hàng và/hoặc trong quá trình sử dụng Spiderum và/hoặc tham gia các sự kiện khác do Spiderum tổ chức (“Thông Tin Khách Hàng”). Việc Spiderum thu thập Thông Tin Khách Hàng nhằm mục đích sau:

a. Cung cấp các dịch vụ/tiện ích cho Khách Hàng dựa trên nhu cầu và các thói quen của Khách Hàng khi truy cập vào Spiderum;

b. Gửi các thông báo, trao đổi thông tin giữa Khách Hàng với Spiderum, các website khác của Spiderum (hoặc công ty mẹ, công ty con, công ty trong cùng một nhóm công ty với Spiderum), hoặc ngược lại;

c. Phát hiện, ngăn chặn các hoạt động giả mạo, phá hoại tài khoản của Khách Hàng hoặc các hoạt động giả mạo nhận dạng của Khách Hàng trên Spiderum;

d. Liên lạc, hỗ trợ liên lạc và giải quyết với Khách Hàng trong những trường hợp đặc biệt.


2. Phạm vi sử dụng thông tin:

Spiderum sẽ chỉ sử dụng thông tin Khách Hàng trong phạm vi (i) thực hiện các mục đích nêu tại Mục 1 ở trên; và (ii) trong phạm vi quản lý, kinh doanh, vận hành Spiderum; và (iii) trong phạm vi hợp tác, làm việc giữa Spiderum và các đơn vị được chia sẻ Thông Tin Khách Hàng như quy định tại Mục 4 dưới đây.


3. Thời gian lưu trữ thông tin:

Spiderum cam kết sẽ chỉ lưu trữ Thông Tin Khách Hàng trong thời gian cần thiết và tối thiểu trong việc (i) sử dụng Thông Tin Khách Hàng và chia sẻ Thông Tin Khách Hàng như quy định tại Mục 2 nêu trên và (ii) theo quy định của pháp luật. Trong mọi trường hợp, Spiderum sẽ không lưu trữ Thông Tin Khách Hàng quá 10 năm kể từ ngày thu thập hoặc được Khách Hàng cung cấp, sửa đổi, bổ sung Thông Tin Khách Hàng.


4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận thông tin:


Spiderum cam kết rằng chỉ những người hoặc tổ chức sau đây mới được quyền tiếp cận Thông Tin Khách Hàng:
a. Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề nghị Spiderum cung cấp Thông Tin Khách Hàng theo quy định pháp luật có liên quan.

b. Các đối tác, đại lý, nhà thầu, bên cung cấp dịch vụ, đối tác quảng cáo của Spiderum để làm phân tích dữ liệu, tiếp thị và hỗ trợ dịch vụ khách hàng, qua đó Khách Hàng có thể được cung cấp dịch vụ tốt hơn, nhận được nhiều ưu đãi hơn khi mua hàng.

c. Các đơn vị kinh doanh khác mà có kế hoạch mua cổ phần, phần vốn góp (trực tiếp hoặc gián tiếp) của Spiderum hoặc Spiderum có kế hoạch sáp nhập hoặc mua lại.

d. Ngoài các trường hợp nêu trên, Spiderum sẽ có thông báo cụ thể cho Khách Hàng khi có một bên thứ ba khác có nhu cầu muốn tiếp cận Thông Tin Khách Hàng. Trong trường hợp này, Spiderum cam kết sẽ chỉ tiết lộ Thông Tin Khách Hàng khi được sự đồng ý của Khách Hàng.

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin:

a. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin: 

- Tên của đơn vị thu thập và quản lý thông tin: Công ty Cổ phần Spiderum Publishing;
- Địa chỉ: Số 6 ngõ 186 đường Bưởi, Cống Vị, Ba Đình, Hà Nội

b. Cách thức liên lạc để Khách Hàng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình:
Trong trường hợp Khách Hàng có mong muốn hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến Khách Hàng, Khách Hàng có thể sử dụng một trong các cách thức sau:
- Gửi bằng văn bản về địa chỉ của Spiderum theo địa chỉ nêu tại Mục 5 này; hoặc
- Gửi thư về địa chỉ email của Spiderum là contact@spiderum.com; hoặc
- Gọi điện về số điện thoại hotline của Spiderum là: 0363668888

6. Phương thức và công cụ để Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của Spiderum:

Khách Hàng có thể tiếp cận, kiểm tra và chỉnh sửa Thông Tin Khách Hàng thông qua một trong các phương thức sau:
a. Khách Hàng chủ động truy cập hệ thống tài khoản thông tin cá nhân của Khách Hàng và chủ động chỉnh sửa, cập nhật, bổ sung các thông tin Khách Hàng tại hệ thống này.
b. Khách Hàng gửi yêu cầu cho Spiderum để Spiderum hỗ trợ Khách Hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của Khách Hàng bằng cách:
Gửi bằng văn bản về địa chỉ của Spiderum theo địa chỉ nêu tại Mục 5 này; hoặc
Gửi thư về địa chỉ email của Spiderum là contact@spiderum.com; hoặc
Gọi điện về số điện thoại hotline của Spiderum là: 0363668888

7. Khách Hàng cam kết và đảm bảo Thông Tin Khách Hàng mà Khách Hàng cung cấp cho Spiderum là chính xác và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin này.