CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

 

Khách Hàng có thể thực hiện thanh toán theo các hình thức thanh toán sau:

1. Sử dụng mã giảm giá, mã khuyến mại: Khi Khách Hàng nhập mã giảm giá, mã khuyến mại phù hợp vào ô “Mã giảm giá”, số tiền phải thanh toán của Khách Hàng đối với Đơn Đặt Hàng sẽ được tự động giảm trừ đi một khoản tiền đúng bằng giá trị của mã giảm giá, mã khuyến mại.

2. Thanh toán bằng tiền mặt (COD): ngay tại thời điểm nhận hàng, Khách Hàng sẽ đưa tiền mặt số tiền đúng bằng số tiền thanh toán theo Đơn Đặt Hàng cho đại diện giao hàng của Spiderum.

3. Thanh toán trực tuyến: bao gồm thanh toán bằng Thẻ ATM (Thẻ ghi nợ/thanh toán/trả trước nội địa) và Thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng. Trong đó:

a. Danh mục các loại Thẻ ATM, thẻ thanh toán quốc tế, thẻ tín dụng (sau đây được gọi chung là “Thẻ”) được chấp nhận/không được chấp nhận thanh toán trên Spiderum sẽ được Spiderum thông báo cho Khách Hàng bằng thông báo đăng tải trên Spiderum hoặc một hiển thị tại thời điểm Khách Hàng thực hiện việc thanh toán. 

b. Trước khi thực hiện việc thanh toán bằng nhấn (click) vào ô “Hoàn tất giao dịch”, Khách Hàng có thể rà soát và kiểm tra thông tin chi tiết về từng giao dịch thanh toán được Spiderum liệt kê ngay trên giao diện phải của màn hình. 

c. Sau khi rà soát và kiểm tra thông tin chi tiết về từng giao dịch là đúng, Khách Hàng nhấn (click) vào ô “Hoàn tất giao dịch” để xác nhận chi tiết giao dịch của Đơn Đặt Hàng đã đặt. Đòng thời Điều Khoản Và Điều Kiện sẽ được áp dụng cho giao dịch mua Sản Phẩm trong Đơn Đặt Hàng đó của Khách Hàng.

d. Khi khách hàng nhấn (click) vào ô “Hoàn tất giao dịch”, Khách Hàng sẽ được chuyển qua giao diện của đối tác cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán, cổng thanh toán trên Spiderum như OnePay, Ngân Lượng….(sau đây được gọi chung là “Đối Tác Cổng Thanh Toán”) để nhập thông tin Thẻ và thực hiện thanh toán. Trong đó, hệ thống cổng thanh toán của các Đối Tác Cổng Thanh Toán đảm bảo được Ngân hàng nhà nước Việt Nam thẩm định về độ an toàn bảo mật và đều được cấp phép trước khi hoạt động.