Điều Khoản Và Điều Kiện Giao Dịch Chung

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG

Chào mừng quý khách đến với website www.shop.spiderum.com (sau đây được gọi là “Spiderum”), website thương mại điện tử được thiết lập và sở hữu bởi CÔNG TY CỔ PHẦN SPIDERUM PUBLISHING, một công ty được thành lập và hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0107886528 do Phòng Đăng Ký Kinh Doanh, Sở Kế Hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 14/06/2017 và được điều chỉnh tại từng thời điểm (sau đây được gọi là “Spiderum” hoặc “Công Ty”)

Vui lòng đọc kỹ Điều khoản và Điều kiện giao dịch chung (sau đây được gọi là "Điều Khoản Và Điều Kiện") trước khi sử dụng bất kỳ chức năng, tiện ích nào hoặc mua bất kỳ hàng hóa, dịch vụ nào trên Spiderum 

I. Phạm vi áp dụng

Các Điều Khoản Và Điều Kiện  này được áp dụng đối với khách hàng (i) sử dụng bất kỳ chức năng, tiện ích nào trên Spiderum; và/hoặc (ii) mua hàng hóa và/hoặc dịch vụ trên Spiderum (sau đây gọi chung là “Sản Phẩm”); và/hoặc (iii) có nhu cầu được giao sản phẩm đến địa chỉ phù hợp mà khách hàng cung cấp cho Spiderum (“Khách Hàng”). 

II. Giao kết hợp đồng và cách thức hình thành hợp đồng

II.1. Mọi thông tin về Sản Phẩm đưa ra trên Spideurm trong bất kỳ trường hợp nào không được hiểu là đề nghị giao kết hợp đồng của Spiderum tới Khách Hàng. 

II.2. Quan hệ hợp đồng với Khách Hàng chỉ hình thành và có hiệu lực từ thời điểm đơn đặt hàng của Khách Hàng (sau đây gọi là “Đơn Đặt Hàng”) được Spiderum chấp nhận dưới một trong các hình thức sau: (i) một thông báo bằng văn bản của Spiderum gửi tới địa chỉ email mà Khách Hàng đã cung cấp cho Spiderum ; hoặc (ii) một tin nhắn sms gửi tới số điện thoại mà Khách Hàng đã cung cấp cho Spiderum.

II.3. Đơn Đặt Hàng có thể bị hủy một phần hoặc toàn bộ trong các trường hợp sau:

a. Khách Hàng gửi thông báo cho Spiderum về việc hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng.

b. Spiderum tiến hành giao hàng nhưng không không liên lạc được với Khách Hàng (gọi ít nhất 2 cuộc điện thoại mà Khách Hàng không nghe máy hoặc Khách Hàng đã nghe máy nhưng nhân viên/đối tác giao hàng đến địa điểm giao hàng quá 10 phút mà không gặp được Khách Hàng), khi đó Spiderum có quyền tự động hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng.

c. Spiderum thông báo cho Khách Hàng về việc hủy một phần hoặc toàn bộ Đơn Đặt Hàng trong một số trường hợp theo quyết định của Spiderum.

II.4  Trong trường hợp Đơn Đặt Hàng bị hủy một phần hoặc toàn bộ mà Khách Hàng đã thanh toán trước cho Spiderum thì Spiderum sẽ thực hiện hoàn tiền cho Khách Hàng tương ứng với phần Đơn Đặt Hàng bị hủy đó (sau khi đã trừ đi các chi phí mà Khách Hàng phải chịu theo quy định của Spiderum).

III. Giá cả và Thanh toán

III.1. Trừ trường hợp thông tin hiển thị của Sản Phẩm hiển thị khác đi, giá của Sản Phẩm hiển thị trên Spiderum là chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, phí đóng gói, phí vận chuyển và các chi phí phát sinh khác (nếu có). Các chi phí này (nếu có) sẽ được Spiderum thông báo cho Khách Hàng trước khi Khách Hàng thực hiện thanh toán. 

III.2. Thanh toán: theo quy định tại “Chính sách thanh toán” đăng tải trên Spiderum.

IV. Giao nhận Sản Phẩm

Theo quy định tại “Chính sách giao nhận sản phẩm” đăng tải trên Spiderum.

V. Chính sách đổi trả và bảo hành

Theo quy định tại “Chính sách đổi trả và bảo hành” đăng tải trên Spiderum.

VI. Giới hạn trách nhiệm.

VI.1. Trong mọi trường hợp, Spiderum sẽ không chịu trách nhiệm về những thiệt hại/mất mát/tổn thất mà Khách Hàng phải chịu (bao gồm cả thiệt hại/mất mát/tổn thất về tinh thần) trừ khi là do lỗi cố ý của Spiderum . 

VI.2. Trách nhiệm của Spiderum đối với Khách Hàng (nếu có) chỉ giới hạn ở giá trị Sản Phẩm mà Khách Hàng mua trên Spiderum.

VII. Chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại

VII.1. Các vấn đề liên quan đến Đơn Đặt Hàng sẽ được Công ty sẽ tiếp nhận phản hồi, khiếu nại qua email contact@spiderum.com hoặc sđt 0365.888.233

VII.2. Spiderum sẽ tiếp nhận và phản hồi lại cho Khách Hàng trong thời gian sớm nhất.

VIII. Chính sách bảo mật thông tin

Theo quy định tại “Chính sách bảo mật thông tin” đăng tải trên Spiderum.

IX. Điều khoản chung 

IX.1. Các quy định được dẫn chiếu trong Điều Khoản Và Điều Kiện này là một phần không thể tách rời của Điều Khoản Và Điều Kiện này.

IX.2. Spiderum và Khách Hàng có trách nhiệm thực hiện mọi nghĩa vụ quy định tại Điều Khoản Và Điều Kiện này.

IX.3. Nếu bất kỳ nội dung nào của các Điều Khoản Và Điều kiện này bị bất kỳ cơ quan có thẩm quyền xem là vô hiệu hoặc không thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, thì tính hiệu lực của các nội dung khác trong Điều Khoản Và Điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng.

IX.4. Điều Khoản Và Điều Kiện này và mọi vấn đề phát sinh trong quan hệ hợp đồng giữa Spiderum và Khách Hàng sẽ được hiểu và điều chỉnh theo quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi tranh chấp, khác biệt, khiếu nại phát sinh từ/hoặc liên quan đến nội dung của Điều Khoản Và Điều Kiện này sẽ được giải quyết thông qua thương lượng trên tinh thần thiện chí trong vòng ba mươi (30) ngày. Nếu không thể giải quyết trong thời hạn ba mươi (30) ngày này, tranh chấp, khiếu nại trên có thể được giải quyết tại cơ quan tòa án có thẩm quyền. 

IX.5. Spiderum có quyền thay đổi các nội dung tại Điều Khoản Và Điều Kiện này và thông báo đến Khách Hàng thông qua hình thức đăng tải Điều Khoản Và Điều Kiện công khai trên Spiderum. Khách Hàng tại đây đồng ý rằng, Khách Hàng được xem là đồng ý với Điều Khoản Và Điều Kiện (bao gồm cả bản sửa đổi) khi:

a. Khách Hàng tạo tài khoản trên Spiderum (với Khách Hàng chưa phải là thành viên của Spiderum);

b. Khách Hàng không phản đối và/hoặc tiếp tục sử dụng Spiderum và/hoặc tiếp tục đặt hàng mua Sản Phẩm trên Spiderum (với Khách Hàng đã là thành viên của Spiderum).