Tổng quan về tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance)

Tổng quan về tài chính doanh nghiệp (Corporate Finance)

Tài chính Doanh nghiệp là gì?

Tài chính doanh nghiệp là một lĩnh vực con của tài chính, đối phó với cách thức mà các công ty giải quyết nguồn vốn, cấu trúc vốn, kế toán và quyết định đầu tư.

Tài chính doanh nghiệp thường liên quan đến việc tối đa hóa giá trị cho cổ đông thông qua kế hoạch tài chính dài hạn và ngắn hạn cũng như việc triển khai các chiến lược khác nhau. Các hoạt động của tài chính doanh nghiệp bao gồm từ việc đầu tư vốn cho đến các xem xét về thuế.

Những Điểm Chính

  • Tài chính doanh nghiệp quan tâm đến cách thức các doanh nghiệp huy động vốn để tối ưu hóa lợi nhuận và giảm thiểu chi phí.

  • Nó xử lý với những yêu cầu hàng ngày về dòng tiền của doanh nghiệp cũng như với mục tiêu tài chính dài hạn (ví dụ, phát hành trái phiếu).

  • Tài chính doanh nghiệp cũng giải quyết việc giám sát dòng tiền, kế toán, chuẩn bị báo cáo tài chính và thuế.

  • Xác định liệu có phát hành cổ tức hay không là một hoạt động khác của tài chính doanh nghiệp.

  • Công việc trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp có thể mang lại mức lương hấp dẫn.

tai-chinh-doanh-nghiep-la-gi

Tài chính doanh nghiệp làm gì?

Các bộ phận tài chính doanh nghiệp trong các công ty tập trung vào việc ra quyết định vững chắc để đạt kết quả tài chính có lợi nhuận. Do đó, tài chính doanh nghiệp bao gồm các hoạt động liên quan đến việc ngân sách vốn, nợ và vốn chủ sở hữu được sử dụng để tài trợ cho hoạt động, quản lý vốn lưu động và cổ tức cho cổ đông.

Tài chính doanh nghiệp so với Tài chính là gì?

Tài chính doanh nghiệp là một trong những lĩnh vực con của danh mục tài chính tổng thể. Các lĩnh vực khác bao gồm tài chính công (hoặc tài chính của chính phủ) và tài chính cá nhân.

Hiểu biết về Tài chính Doanh nghiệp

Các bộ phận tài chính doanh nghiệp có trách nhiệm quản lý các hoạt động tài chính và quyết định đầu tư vốn của công ty. Những quyết định này bao gồm việc liệu có theo đuổi một khoản đầu tư được đề xuất hay không và liệu sử dụng vốn chủ sở hữu, nợ, hay cả hai để thanh toán cho khoản đầu tư.

Họ cũng xem xét liệu cổ đông có nhận được cổ tức không, và nếu có, với mức sinh lời cổ tức là bao nhiêu. Ngoài ra, bộ phận tài chính quản lý các tài sản ngắn hạn, các khoản phải trả ngắn hạn và kiểm soát hàng tồn kho.

Các hoạt động tài chính doanh nghiệp của một công ty thường được giám sát bởi Giám đốc Tài chính (CFO).

Ba Hoạt động Quan trọng Điều Khiển Tài chính Doanh nghiệp

Đầu tư và ngân sách vốn

Đầu tư và ngân sách vốn bao gồm việc lập kế hoạch đặt các tài sản vốn dài hạn của công ty vào nơi có thể sinh ra lợi tức điều chỉnh rủi ro cao nhất. Chủ yếu là quyết định liệu có theo đuổi cơ hội đầu tư hay không, và được thực hiện thông qua phân tích tài chính chi tiết.

Bằng cách sử dụng các công cụ kế toán tài chính, công ty xác định chi tiêu vốn, ước tính dòng tiền từ các dự án vốn được đề xuất, so sánh các khoản đầu tư đã lên kế hoạch với thu nhập dự kiến, và quyết định những dự án nào sẽ được bao gồm trong ngân sách vốn.

Mô hình tài chính được sử dụng để ước lượng tác động kinh tế của một cơ hội đầu tư và so sánh các dự án thay thế. Một nhà phân tích thường sử dụng tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) kết hợp với giá trị hiện tại ròng (NPV) để so sánh các dự án và chọn lựa dự án tối ưu nhất.

Tài chính vốn

Hoạt động cốt lõi này bao gồm các quyết định về cách tài trợ tối ưu cho các khoản đầu tư vốn (đã được thảo luận ở trên) thông qua quyền sở hữu của doanh nghiệp, nợ, hoặc sự kết hợp của cả hai. Ngân sách dài hạn cho các khoản chi tiêu vốn lớn hoặc đầu tư có thể được thu từ việc bán cổ phiếu công ty hoặc phát hành chứng khoán nợ trên thị trường thông qua các ngân hàng đầu tư.

Việc cân bằng hai nguồn vốn (quyền sở hữu và nợ) cần được quản lý chặt chẽ bởi vì có quá nhiều nợ có thể làm tăng rủi ro không trả được nợ, trong khi phụ thuộc quá mức vào quyền sở hữu có thể làm loãng lợi nhuận và giá trị cho các nhà đầu tư ban đầu.

Cuối cùng, công việc của các chuyên viên tài chính doanh nghiệp là tối ưu hóa cấu trúc vốn của công ty bằng cách giảm chi phí vốn trung bình cân nặng (WACC) xuống mức thấp nhất có thể.

Cổ tức và hoàn vốn

Hoạt động này yêu cầu các quản lý doanh nghiệp quyết định liệu có giữ lại lợi nhuận dôi dư của doanh nghiệp cho các khoản đầu tư trong tương lai và yêu cầu hoạt động hay phân phối lợi nhuận cho cổ đông dưới hình thức cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu.

Lợi nhuận giữ lại không được phân phối lại cho cổ đông có thể được sử dụng để mở rộng kinh doanh. Đây thường là nguồn vốn tốt nhất, vì nó không tạo thêm nợ và cũng không làm giảm giá trị cổ phần bằng cách phát hành thêm cổ phiếu.

Cuối ngày, nếu các quản lý doanh nghiệp tin rằng họ có thể kiếm được mức lợi tức trên đầu tư vốn cao hơn chi phí vốn của công ty, họ nên theo đuổi nó. Nếu không, họ nên trả lại vốn dư thừa cho cổ đông thông qua cổ tức hoặc mua lại cổ phiếu.

3-hoat-dong-quan-trong-dieu-khien-tai-chinh-doanh-nghiep

Tầm quan trọng của Cấu trúc Vốn trong Tài chính Doanh nghiệp là gì?

Cấu trúc vốn của một công ty rất quan trọng trong việc tối đa hóa giá trị doanh nghiệp. Cấu trúc này có thể là sự kết hợp giữa nợ dài hạn và ngắn hạn và/hoặc cổ phiếu thường và ưu đãi. Tỷ lệ giữa nợ và vốn chủ sở hữu của công ty thường là cơ sở để xác định mức độ cân đối hoặc rủi ro của việc tài chính vốn.

Một công ty chủ yếu được tài trợ bằng nợ được coi là có cấu trúc vốn mạo hiểm hơn và do đó, tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn cho các bên liên quan. Tuy nhiên, việc chấp nhận rủi ro này thường là lý do chính cho sự tăng trưởng và thành công của một công ty.

(Nguồn: Investopedia,

CorporateFinanceInstitute)

Ngoài ra, nếu bạn muốn tìm hiểu rõ hơn về các nghề trong ngành kinh tế, những khó khăn và triển vọng của những nghề nghiệp khác nhau, bạn có thể tham khảo bộ sách “Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh tế có gì” của Spiderum nhé.

Sách Ngành Kinh Tế Có Gì

Combo Sách Người Trong Muôn Nghề: Ngành Kinh Tế có gì Tập 1 + Tập 2


Đọc thêm:

Ngành Quản trị Kinh doanh: Định hướng nghề nghiệp toàn diện

Tổng quan về ngành tài chính ngân hàng

Tổng quan về ngành Kinh doanh quốc tế

← Bài trước Bài sau →

Bình luận